galvanic deposit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galvanic deposit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galvanic deposit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galvanic deposit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • galvanic deposit

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    kết tủa điện