voltaic pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

voltaic pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm voltaic pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của voltaic pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • voltaic pile

  * kỹ thuật

  vật lý:

  pin Volta (dạng sơ cấp đầu tiên)

  điện:

  pin Vonta

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • voltaic pile

  battery consisting of voltaic cells arranged in series; the earliest electric battery devised by Volta

  Synonyms: pile, galvanic pile