megabucks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

megabucks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm megabucks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của megabucks.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • megabucks

  Similar:

  pile: a large sum of money (especially as pay or profit)

  she made a bundle selling real estate

  they sank megabucks into their new house

  Synonyms: bundle, big bucks, big money

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).