cumulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cumulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cumulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cumulation.

Từ điển Anh Việt

 • cumulation

  /,kju:mju'leiʃn/

  * danh từ

  sự chất chứa, sự dồn lại, sự tích luỹ

 • cumulation

  (Tech) tích lũy [d]

 • cumulation

  sự tích luỹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet