piler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • piler

  * kinh tế

  người bốc xếp hàng

  * kỹ thuật

  đánh đống

  máy chất đống

  xây dựng:

  máy đánh đống

  máy xếp đống