pile cage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile cage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile cage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile cage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile cage

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cốt thép cọc