pile-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile-up.

Từ điển Anh Việt

  • pile-up

    * danh từ

    vụ đâm nhau của xe cộ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile-up

    * kỹ thuật

    sự tích tụ