pile belt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile belt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile belt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile belt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile belt

    * kỹ thuật

    vành đai cọc