pile cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pile cap

  * kỹ thuật

  bệ cọc

  đầu cọc

  mũ cọc

  xây dựng:

  đệm đầu cọc