pile bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile bank

    * kỹ thuật

    đai cọc