pile drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile drive

    * kỹ thuật

    máy đóng cọc

    xây dựng:

    giá búa đóng cọc