pilework nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilework nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilework giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilework.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pilework

  * kỹ thuật

  bệ cọc

  đài cọc

  tấm lót

  xây dựng:

  công trình cọc

  công việc đóng cọc

  cơ khí & công trình:

  tấm lót móng cọc