pile band nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile band nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile band giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile band.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile band

    * kỹ thuật

    đai cọc