pile tip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile tip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile tip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile tip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile tip

    * kỹ thuật

    mũi cọc