piled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piled.

Từ điển Anh Việt

 • piled

  xem pile

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • piled

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bằng cọc

  có cọc