piledrawer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piledrawer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piledrawer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piledrawer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piledrawer

    * kỹ thuật

    máy nhổ cọc