pile shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile shaft

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thân cọc