pile group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile group

    * kỹ thuật

    cụm cọc

    đóng cọc

    nhóm cọc