pile groin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile groin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile groin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile groin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile groin

    * kỹ thuật

    đập chắn sóng đóng cọc

    điện:

    biển đóng cừ