pile crown nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile crown nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile crown giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile crown.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pile crown

  * kỹ thuật

  đầu cọc

  mũ cọc

  mũi cọc

  toán & tin:

  đầu cọc, mũ cọc