pile ram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile ram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile ram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile ram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile ram

    * kỹ thuật

    búa đóng cọc