pile ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile ring

    * kỹ thuật

    đai cọc

    vành đai cọc