pile model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pile model

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cọc bó

  cọc mô hình

  cọc trùm

  pakte cọc