pile strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile strip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile strip

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dải cọc