pile winch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile winch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile winch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile winch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile winch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tời đóng cọc