pile toe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile toe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile toe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile toe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile toe

    * kỹ thuật

    mũi cọc