pile bent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile bent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile bent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile bent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pile bent

  * kỹ thuật

  trụ cọc

  xây dựng:

  giàn cọc

  mố cọc

  mố cọc kiểu khung