pile planking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile planking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile planking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile planking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pile planking

  * kỹ thuật

  hàng cừ

  xây dựng:

  sự lót cọc

  cơ khí & công trình:

  tường cừ