pile grillage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile grillage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile grillage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile grillage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pile grillage

  * kỹ thuật

  bệ cọc

  đài cọc

  cơ khí & công trình:

  lưới cọc