pile dwelling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile dwelling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile dwelling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile dwelling.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pile dwelling

    Similar:

    lake dwelling: dwelling built on piles in or near a lake; specifically in prehistoric villages

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).