pile (d) foundation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile (d) foundation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile (d) foundation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile (d) foundation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile (d) foundation

    * kỹ thuật

    móng cọc