packet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet.

Từ điển Anh Việt

 • packet

  /'pækit/

  * danh từ

  gói nhỏ

  a packet of cigarettes: gói thuốc lá

  tàu chở thư ((cũng) packet boat)

  (từ lóng) món tiền được cuộc; món tiền thua cuộc (đánh cuộc, đánh đổ...)

  (từ lóng) viên đạn

  to catch (stop) a packet: bị ăn đạn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • packet

  * kinh tế

  bao gói

  đóng gói

  gói

  gói bưu kiện nhỏ

  gói nhỏ

  * kỹ thuật

  bao

  bó

  bó dữ liệu

  bó thép tấm

  đống gói

  đóng kiện

  gói

  gói dữ liệu

  khối

  kiện

  điện:

  bó thông tin

  điện tử & viễn thông:

  gói nhỏ

  lô thông tin

  toán & tin:

  gói tin

  điện lạnh:

  khối (dữ liệu, tin)

Từ điển Anh Anh - Wordnet