packet procedures nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet procedures nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet procedures giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet procedures.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet procedures

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    các thủ tục bó