packet protocol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet protocol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet protocol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet protocol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • packet protocol

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  giao thức truyền bó

  điện tử & viễn thông:

  giao thức truyền gói