packet delay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet delay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet delay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet delay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • packet delay

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  độ trễ bó

  độ trễ gói

  trễ gói