packet-port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet-port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet-port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet-port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet-port

    * kinh tế

    bến tàu thư