packet broadcasting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet broadcasting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet broadcasting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet broadcasting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet broadcasting

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự phát rộng gói tin