packet sequence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet sequence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet sequence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet sequence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet sequence

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dãy bó, thứ tự bó