packet level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • packet level

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  mức bó

  mức gói

  mức khối dữ liệu