packet size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • packet size

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  cỡ bó

  kích thước bó

  kích thước gói