packet sequencing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet sequencing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet sequencing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet sequencing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • packet sequencing

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  sắp xếp gói tin

  sự sắp thứ tự gói

  sự xếp thứ tự bó