packet buffer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet buffer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet buffer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet buffer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet buffer

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ đệm gói tin