packet transmission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet transmission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet transmission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet transmission.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • packet transmission

  * kỹ thuật

  sự truyền bó tin

  sự truyền gói tin

  toán & tin:

  sự truyền theo bó