packet port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet port

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cổng gói tin