packet disassembly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet disassembly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet disassembly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet disassembly.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet disassembly

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự mở bó