packet assembly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet assembly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet assembly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet assembly.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • packet assembly

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  sự đóng bó

  điện tử & viễn thông:

  sự lắp ráp gói