packet conveyor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet conveyor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet conveyor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet conveyor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet conveyor

    * kinh tế

    băng chuyền đóng gói

    băng tải gói