packet-boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet-boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet-boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet-boat.

Từ điển Anh Việt

  • packet-boat

    /'pækitbout/

    * danh từ

    tàu chở thư