packet data unit (pdu) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet data unit (pdu) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet data unit (pdu) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet data unit (pdu).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet data unit (pdu)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khối dữ liệu gói