packet soup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet soup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet soup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet soup.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet soup

    * kinh tế

    cháo ăn liền

    cháo đóng gói